Natur & Mark tilbyder følgende rådgivning:

 

Mark- og gødningsplaner (Udarbejdet i Mark-Online)

Mark- og gødningsplaner udarbejdes i Mark-Online, som er det mest anvendte program til planlægning af markplaner og gødningsplaner.
Hvis du er ny kunde i Natur & Mark er det nemt, at få overført data fra tidligere år.

Ansøgning om arealstøtte (Fællesskema)

I april skal, der indsendes ansøgning om enkeltbetaling for at få arealstøtte. Ansøgningen og indtegningen af markkort foregår via Fødevareministeriet hjemmeside.

Markkort og opmåling af arealer

Det er krav, at have et opdateret markkort over ejendommens marker og ofte har man brug for opmålinger marker. Natur & Mark har programmer til dette formål.

Markbesøg

Der kan tjenes mange penge ved at få et markbesøg af planteavlskonsulenten. I samråd med konsulenten besluttes om det f.eks. kan betale sig at behandle mod et aktuelt svampeangreb og det bedste middel og dosering findes.

Telefonrådgivning

Ring og få et råd, når et spørgsmål indenfor markbrug melder sig. Vores telefontid er alle hverdage fra 8.00-16.00.

Nyhedsbreve

Der udsendes nyhedsbreve på mail om aktuelle emner indenfor planteavl. 

Jordbunds- og gødningsanalyser

Der udtages jordbundsanalyser hvert ca. 5. år. Jordbundsanalyserne kan både vise lave og høje niveauer. Er de lave er det nødvendigt at tilføre ekstra kalk og gødning, for at opnå stabile gode udbytter. Er analysetallene høje kan der spares på kalkning og gødning.
 

Tværfaglig rådgivning

Natur & Mark deltager gerne i tværfaglig rådgivning med øvrige fagkonsulenter.

Naturplaner

Med en naturplan kan landbrugsejendomme få et større naturindhold, bedre jagtmuligheder og en forøget herlighedsværdi.
 

Tilskudsmuligheder

Der findes mange forskellige tilskudsmuligheder og det kan være svært, at kende dem alle. Natur & Mark har overblikket og kendskabet til de mange muligheder for tilskud.

Miljøstyrelsen - Landovervågningen

Natur & Mark løser specifikke opgaver indenfor landovervågningen(LOOP)